Turbo Phosphatbinder

Fosforan w małych ilościach jest bardzo ważny dla wszystkich organizmów żywych. Jednak przy stężeniu powyżej 0,035 mg/l wpływa na masowy wzrost glonów. Żeby do tego nie dopuścić należy usunąć fosforan przez jego związanie.

 

 

Kod produktu:

15322600 gr

170961,2 kg

Skutek i korzyści:

Wiązanie fosforanów bez kompromisów

• superszybkie działanie

• neutralne pH

• bez mętnienia wody

Super-szybki Turbo PhosphatBinder idealnie wiąże fosforany i jednocześnie nie mąci i nie barwi wody, jest wolny od metali ciężkich.

Aplikowanie

Torebkę ze środkiem spłukać wodą i wrzucić bezpośrednio do filtra. Torebka powinna zostać całkowicie zanurzona w wodzie. 600g środka wystarcza na 25.000 litrów wody. W zależności od ilości fosforanów w wodzie Turbo PhophatBinder powinien być wymieniany co 1-4 tygodnie.

Do ciągłego wiązania fosforanów proponujemy stosować Phoslock AlgenStopp

pdf_logo Instrukcja obsługi .pdf
pdf_logo Karta katalogowa  .pdf