TeichFit®

TeichFit jest stosowany w celu ulepszenia jakości wody, aby osiągnąć stabilny bilans ekologiczny w stawach dekoracyjnych i biotopach. Produkt ten jest szczególnie przydatny w neutralizowaniu substancji toksycznych takich jak amoniak, azotany i metale ciężkie, glony zawiesinowe (zielona woda) jak również pomaga w odbudowie zniszczonych roślin wodnych i osłabionym rybom w powrocie do zdrowia. Pozytywnym skutkiem ubocznym działania TeichFit jest zmniejszenie korozji w pompach i rurach. Produkt naturalny.

Kod produktu:

15210250 g

15211500 g

152121 kg

151402.5 kg

151505 kg

1516010 kg

TeichFit jest stosowany w celu ulepszenia jakości wody, aby osiągnąć stabilny bilans ekologiczny w stawach
dekoracyjnych i biotopach. Produkt ten jest szczególnie przydatny w neutralizowaniu substancji toksycznych
takich jak amoniak, azotany i metale ciężkie, glony zawiesinowe (zielona woda) jak również pomaga w
odbudowie zniszczonych roślin wodnych i osłabionym rybom w powrocie do zdrowia.

pdf_logo Instrukcja stosowania TeichFit.pdf
pdf_logo Karta katalogowa  .pdf