PhosLock® AlgenStopp

P-Lock AlgenStopp jest produktem wiążącym fosforany do postaci nierozpuszczalnego minerału. Fosforany są najważniejszą pożywką glonów i dzięki stosowaniu P-Lock® AlgenStopp pokarm glonów jest usunięty z wody. P-Lock AlgenStopp jest również tak zaprojektowany, aby zmniejszać ilość osadów w stawach i biotopach. Dzięki temu zapobiega akumulacji mułu i formowania szlamu. Produkt czysto mineralny.

Kod produktu:

17029100 g

17030250 g

17031500 g

17032 – 1 kg

170332.5 kg

170345 kg

1703510 kg

Idealnym czasem na podanie PhosLock® AlgenStopp jest okres bezpośrednio przed i podczas sezonu
zimowego. Powodem tego jest fakt, że podczas tego okresu koncentracja pożywki w wodzie stawu osiąga
najwyższy poziom.