KH TEST

Test pomaga w ustaleniu poziomu twardości węglanowej KH.

Kod produktu:

11980 – 1 szt.