FadenalgenVernichter

Söll FadenalgenVernichter niszczy poprzez natychmiastowe uwolnienie aktywnego tlenu nawet najbardziej oporne glony nitkowate w ciągu 24 godzin. Już krótko po zastosowaniu obumarłe glony mogą zostać zebrane podbierakiem. Pozostałe resztki glonów ulegną przyspieszonemu rozkładowi dzięki specjalnym bakteriom

Kod produktu:

11990 – 250 g

11608500 g

116091 kg

116052.5 kg

116065 kg

1253810 kg

Nie należy rozsypywać bezpośrednio na rośliny wodne. Söll FadenalgenVernichter może być stosowany tylko wtedy, gdy
wartość pH jest niższa aniżeli 8,5, a twardość węglanowa wyższa aniżeli 5. W celu sprawowania kontroli polecamy Söll
pH-Schnelltest i Söll KH-Schnelltest. W celu stabilizacji wartości pH i twardości węglanowej polecamy Söll TeichFit® lub
Söll KoiStabil®.