Rury PE

Rury PE stosowane są przy montażu systemów nawadniających. Wykonane są z wysokiej jakości tworzywa.  Są odporne na związki chemiczne. Za pomocą złączek PE ułatwiają szybki i łatwy montaż. Gładkie ścianki rur sprawiają małe opory przepływu wody i nieodkładanie się osadów.

Przeznaczenie i zakres stosowania :

  • Podstawowymi elementami systemów ciśnieniowych z PE  są rury i kształtki wykonane zgodnie z Normą PN-EN 12201 lub aprobatą techniczną . Rury i kształtki posiadają stosowne atesty higieniczne.

Materiały stosowane do produkcji rur i kształtek :

  • Rury i kształtki są wytwarzane z polietylenu PE 100 i PE 80.
    Gęstość  0,955 g/cm³
  • Współczynnik rozszerzalności liniowej 1,3 (1,8 dla PE 80) x 10-4 K-1
  • Współczynnik przewodności cieplnej 0,38 (0,37 dla PE 80) W/mK
  • Moduł sprężystości  1200 (700 dla PE 80) N/mm²

Zakresy wymiarowe i tolerancje :

  • Rury przeznaczone do budowy sieci wodociągowych są produkowane w zakresie średnic 20 – 630 mm.

 

Nazwa producenta DYKA*
Nazwa i przeznaczenie produktu Woda
Typ surowca Np. PE 80
Wymiar (średnica x grubość ścianki) Np. 32 x 2,4
Szereg wymiarowy Np. SDR 13,6
Ciśnienie nominalne Np. PN 10
Data produkcji i oznaczenie zmiany prod. Np. 150505A
Numer normy PN-EN 12201- 1
Licznik metrów Np. =0098=