Preparat Quick Prime Plus firmy Firestone przeznaczony jest do przeczyszczenia i przygotowania
powierzchni wulkanizowanej membrany w miejscach połączeń, przed zastosowaniem produktów Quick
Seam. Preparat aktywuje powierzchnie i polepsza jakość połączenia. Może także zastępować preparat
Splice Wash w przygotowywaniu membrany do klejenia klejem Splice Adhesive firmy Firestone.

Kod produktu: W563587041

 PRZYGOTOWANIE
Produkt: Mieszać przed i w trakcie użycia. Wlewany w wiadra o pojemności 1 gal = 3,8l.
Podłoże: Powierzchnie EPDM muszą być czyste, suche, wolne od obcych materiałów, talku i brudu. Może
być wymagane wstępne przeczyszczenie preparatem Splice Wash.
STOSOWANIE
Preparat Quick Prime Plus firmy Firestone jest stosowany wszędzie tam, gdzie używane są produkty Quick
Seam. Preparat Quick Prime należy nakładać przy pomocy Quick Scrubber długimi ruchami i z dużym
naciskiem na całej długości do momentu, aż powierzchnia będzie miała ciemno-szary kolor i będzie wolna
od pęcherzy i talku. Pozwól powierzchni na całkowite wyschnięcie (ok. 10min.) przed używaniem
produktów Quick Seam lub kleju Splice Adhesive.
 POKRYCIE
Rozcieńczanie jest zabronione. Z 1 gal można pokryć:
Standardowe połączenie z taśmą Splice Tape o szer. 75 mm (3”): 90 mb – 2 strony
Połączenie B.I.S. z taśmą Splice Tape o szer. 175 mm (7”): 45 mb – 2 strony

Taśma Quick Seam Batten Cover Strip: 100 mb – 1 strona
Taśma Quick Seam Flashing: 120 mb – 1 strona
 CHARAKTERYSTYKA
• Suchy – półprzezroczysty co pozwala na czytanie znaków na warstwie pod preparatem.
• Dobra odporność na starzenie, ciepło i zimno