22 Gru 2020

Nawadnianie w rolnictwie

Nawadnianie w rolnictwie

W Polsce coraz częściej można spotkać się z tak zwaną suszą glebową[1]. Jest to niedobór wody dostępnej dla roślin. Na tym etapie suszy obfite opady powodują szybkie uzupełnienie zasobów wody w strefie aeracji[2].

Na terenie Polski mamy jeden z najgorszych bilansów wodnych w Europie. Suma opadów wynosi 650mm, natomiast ewapotranspiracji wynosi około 450mm. Średnio na terenie krajów Unii Europejskiej zużycie wody na przeznaczenie rolnicze wynosi około 24% całego poboru wody. Podstawowym źródłem wody w Polsce jest deszcz. Jednakże wraz z upływem lat można zauważyć, iż opad atmosferyczny jest coraz mniej spotykanym czynnikiem atmosferycznym. Metodą  uniezależnienia się od deszczu jest zbudowanie systemu nawadniania.

W Polsce możemy spotkać się z następującymi sposobem nawadniania:

nawadnianie za pomocą użycia deszczowni szpulowej –  maszyna składa się z węża nawiniętego na bęben. Na zakończeniu węża znajduje się wózek, na którym jest zamontowany zraszacz średniego lub dalekiego zasięgu. Niestety metoda ta wymaga obsługi człowieka oraz posiada duża stratę wody podczas ewapotranspiracji[3] oraz woda wydostająca się ze zraszacza ubija ziemię co może wpłynąć nie korzystnie na ilość wody dostępnej dla rośliny.

pivoty – są to urządzenia mało spotykanie na terenie Polski. Są to urządzenia, które nie wymagają obsługi człowieka jednak są wielokrotnie droższe niż metoda deszczownią szpulową. Plusem zastosowania tej metody jest fakt, że posiadają większą efektywność nawadniania niż metoda z wykorzystaniem deszczowni szpulowej oraz mamy pewność iż dostarczamy roślinie taką sama ilość wody na całym ramieniu. W tej metodzie ważnym aspektem jest to, że nie potrzebujemy takiego ciśnienia jak w deszczowni szpulowej.

mikronawadnianie – w tym sposobie nawadniania możemy zastosować linie oraz taśmy kroplujące. Metoda ta głównie jest stosowana w sadownictwie oraz warzywnictwie.

zastosowanie zraszaczy polowych – metoda ta jest stosowana przy drobnych polach, gdzie ze względów ekonomicznych nie opłaca się zastosowanie deszczowni szpulowej. Zraszacze także stosuje się w sadownictwie podczas zastosowanie nawadniania antyprzymrozkowego co było już opisywane w poprzednich artykułach.

Dlaczego warto zastosować system nawadniania?

Podstawowym argumentem jest fakt, że gdy zastosujemy system nawadniania nasz plon będzie większy.

Poniżej przestawiam wyniki badań[4]

efektywności produkcyjne

Jak można zaobserwować po zastosowaniu irygacji nastąpiły wzrosty uzyskanych plonów.

Jak można wnioskować wraz ze wzrostem plonów, idzie również wzrost zarobku. Oczywiście trzeba od uzyskanych przychodów odliczyć poniesione koszty. Z badań oraz prognoz można wywnioskować, że założenie oraz korzystanie z systemu nawadniania zwraca się prędzej czy później.

Dowodem tego jest artykuł[5], który pokazuje że założenie systemu nawadniania po odliczeniu kosztów zawróciło się w okresie 2 lat.

 

Od 30 listopada ruszyły nabory wniosków aby zbudować system nawadniania.

W chwili obecnej możliwa jest dopłata do 100tys zl na budową takiego systemu.

 

Jeżeli chcesz poznać szczegóły oraz poznać ofertę na maszynę przeznaczoną na nawadnianie zapraszam do kontaktu.

 

Pobierz artykuł jako pdf: Nawadnianie w rolnictwie

 

Kontakt

Marcin Bartkowiak

 📲 518616146

mbartkowiak@akwedukt.net

 

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Susza

[2] https://pl.wikipedia.org/wiki/Strefa_aeracji

[3] Ewapotranspiracja – proces parowania terenowego (np. w obrębie użytku zielonego), obejmujący transpirację (parowanie z komórek roślinnych) oraz ewaporację (parowanie z gruntu), źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewapotranspiracja

[4] Prognozowanie efektów nawadniania roślin na podstawie wybranych wskaźników suszy meteorologicznej i rolniczej Jacek Żarski, Stanisław Dudek, Renata Kuśmierek-Tomaszewska, Roman Rolbiecki, Stanisław Rolbiecki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz (2013)

[5] NAKŁADY NA NAWADNIANIANIE PLANTACJI ROŚLIN TOWAROWYCH. Nr 6/2009, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 303–315Komisja Technicznej Infrastruktury Ws

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *