borowka

18 Gru 2020

Nawadnianie plantacji borówkowych

Borówka Wysoka  – Nawadnianie plantacji borówkowych

System korzeniowy borówki wysokiej jest bardzo mocno rozbudowany, lecz cały rozrasta się płytko. Wynika to z jej wymagań. Podobnie jak u innych borówek, system korzeniowy pozbawiony jest włośników, a ich funkcję spełniają bardzo liczne, cienkie korzenie właściwe.

Wymagania

Borówka wysoka ma bardzo duże wymagania jeśli chodzi o rodzaj gleby. Wymaga gleby bardzo kwaśnej, o pH 4-5, a nawet 3,5-4 (oznaczane w KCl). Gleba musi być próchniczna, a optymalna zawartość próchnicy wynosi 3,5% i więcej. Najlepsze są gleby z torfu kwaśnego. Na glebach lekkich niezbędne jest nawadnianie. Jednak woda z naturalnych zbiorników przeważnie nie nadaje się do tego celu, ze względu na zbyt wysoki odczyn i dlatego musi być zakwaszana.

Poziom wody gruntowej nie może być wyższy niż 40 cm. Wynika to z tego, że borówka najlepiej funkcjonuje, gdy gleby są przepuszczalne, bez zastojów wodnych w części korzeniowej rośliny.

Roślina dobrze znosi mrozy do -25° C, niestety już przy temperaturach powyżej  -30° C mogą przemarzać cieńsze pędy, a nawet całe części rośliny wystające ponad warstwę śniegu. Wiosenne przymrozki mogą zniszczyć część kwiatów.

Nawadnianie: wymagania wodne rośliny około 10-20l/ tygodniowo.

Nawadnianie borówki wysokiej

Istnieją  4 znane sposoby nawadniania borówki wysokiej.

System zraszaczy np. rotacyjnych młoteczkowych

Roślina otrzymuję dawkę wody od góry. Dzięki temu pokarm dociera już poprzez system listny rośliny. Nawadnianie takie należy stosować we wczesnych godzinach rannych. W przypadku takiego rozwiązania należy zwrócić szczególną uwagę na choroby, które mogą atakować roślinę poprzez układ listny. Drugi poważny minus to bardzo niedokładne nawadnianie terenu i bardzo duże zużycie wody. Istnieją też pozytywne skutki takiego rozwiązania np. zraszanie antyprzymrozkowe. Gdy temperatury spadają poniżej -5 stopni Celsjusza, opad wody i natychmiastowe zamarzanie będzie chroniło kwiatostany przed przemarznięciem .

Zalecana dawka wody w tym rozwiązaniu to około 20mm przy glebach lekkich i około 25mm przy glebach ciężkich.

System mikrozraszaczy

Minizraszanie stosuje się gdy chcemy nawodnić roślinę z poziomu  powierzchni   gleby.  W  systemie minizraszaczy  woda  dozowana jest  poprzez  małe,  wykonane  z  tworzywa  sztucznego (minizraszacze o wydatku 14 -230 l wody/h) np. Minizraszacz  WB 6 TORO. Zależnie od rodzaju minizraszaczy,  rozpraszają one wodę  w  postaci  kropli lub  strumieni.  Minizraszanie  jest  stosowane  przede wszystkim wtedy, gdy w wodzie jest wysoka zawartość żelaza, a zastosowanie odżelaziania jest zbyt kosztowne.  Specjalne  modele  minizraszaczy  umieszczane  ponad  krzewami  mogą  służyć  do  ochrony kwiatów i zawiązków owocowych przed przymrozkami wiosennymi.

Linie lub taśmy kroplujące

Linie kroplującą szczególnie polecam tam, gdzie potrzebujemy w bardzo oszczędny i precyzyjny sposób dostarczyć wodę pod roślinę. Szczególnie polecana jest dla gospodarstw mających ograniczone zasoby wody (studnie głębinowe). Zaleca się również tworzenie zbiorników retencyjnych.

Na terenach, gdzie gleba jest przepuszczalna zaleca się stosowanie linii kroplujących o rozstawie emiterów co 30 -40 cm i wydatku wody z emitera 2-3l/h. Niektórzy hodowcy praktykują rozkładanie dwóch linii kroplujących po obu stronach krzewów, aby system drobnych korzeni rośliny był miarodajnie zaopatrzony w pokarm.

Jeżeli chodzi o maksymalnych długość linii kroplującej zależy to od: wydatku  wody w źródle, ciśnienia w układzie nawadniania, średnicy wewnętrznej rur, rodzaju i wydatku z emitera, ukształtowania terenu. Podczas planowania systemu nawadniania najpierw należy dokładnie sprawdzić parametry źródła wody, a następnie planować długości linii. Wytycznymi powinny być również dane producentów, gdyż linie jak i wszystkie elementy systemu nawadniania mają swoją wytrzymałość określną przez ich producentów podczas różnego rodzaju badań wytrzymałościowych.

Przy ustawianiu czasu nawadniania należy odpowiednio dobrać czas pracy systemu, aby nie doprowadzać do przelania systemu korzeniowego roślin. Bardzo ważne jest, aby stosować tylko takie dawki, które zwilżają glebę na głębokość zalegania systemu korzeniowego roślin. W przypadku borówki jest to ok. 30-40 cm. Długotrwałe zastoje wody w  glebie ograniczą korzeniom dostępność tlenu i dodatkowo stworzą warunki przyjazne dla rozwoju chorób  grzybowych w glebie.

Częstotliwość i wielkość dawki nawodniania powinna być ustalana na podstawie pomiaru wilgotności gleby np. za pomocą czujnika wilgotności gleby. W przypadku systemów kroplowych jest to około 20 cm od emitera. Gdy na terenie plantacji poziom gruntu jest różnorodny, bądź cała uprawa jest na terenie ze spadkiem  powinna być zastosowana linia z kompensacją ciśnienia. Kompensacja ciśnienia w emiterach równoważy wydatek wody z każdego emitera, dzięki czemu rzędy mogą być dłuższe jak i również wydatek z każdego emitera będzie równy.

Nawożenie

Gdy mamy system nawadniania, możemy go wykorzystać również do dostarczenia naszym borówkom dodatkowych mikroelementów. Wpłyną one pozytywnie na wzrost rośliny oraz wielkość naszych plonów.

Mamy tutaj rozwiązania takie jak: zwężka inżektorowa, dozownik nawozu lub pompa dozująca.

Należy pamiętać aby stosować nawozy zakwaszające np. siarczan potasu. Dawkowanie nawozów najlepiej wykonywać po przeprowadzeniu badania parametrów gleby. Odczyn musi być poniżej 4,5 pH. Borówka najlepiej owocuje jak odczyn jest zbliżony do 3,5pH. Nie należy stosować nawozów podwyższających pH gleby, ponieważ rośliny wtedy przestają owocować.

 

Pobierz artykuł w formie pdf.

 

Kontakt

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:

Cezary Mężyński

 📲 505 022 588

cmezynski@akwedukt.net.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *