Eko-bord MINI

Podstawowe zalety “EKO-BORDU” to: Możliwość swobodnego kształtowania nieprostolinijnych brzegów nawierzchni a zwłaszcza przy stosowaniu kostki typu “starobruk”. “EKO-BORD” przez swą konstrukcję jest optycznie niezauważalnym elementem nawierzchni. Za pomocą “EKO-BORDU” można wytyczyć i ograniczyć dowolny kształt ścieżek żwirowych lub grysowych np. dla pieszych lub rowerów w parkach i terenach zielonych miast, z powodzeniem może być również stosowany jako oddzielenie trawnika od ziemi uprawnej. Bardzo ważną zaletą w/w obrzeża jest jego szybki i łatwy montaż oraz brak konieczności wykonywania wykopów, co znacznie obniża koszt oraz pracochłonność budowy nawierzchni. Jeszcze inną zaletą tego obrzeża jest to iż całkowicie wykonane jest z surowców wtórnych co w dobie coraz większej ilości odpadów nie jest bez znaczenia dla ochrony środowiska naturalnego . Zastosowanie: kostka brukowa wys. 4cm, granit 4×6, płytki chodnikowe, tarasowe, trawa z rolki, nawierzchnie grysowo – żwirowe utwardzane żywicą np. terraway

Kod produktu: MINI

  • Wysokość 27 mm
  • Długość 1000 mm
  • Szerokość 65 mm
  • Waga 0,3 kg
  • Kolor ciemny grafit