Eko-bord KRATKA

EKO-KRATKI umożliwiają skuteczne utwardzenie i stabilizację podłoża. Stanowią alternatywę dla betonowych płyt chodnikowych czy kostki brukowej. Tworzą powierzchnię biologicznie czynną, dając możliwość do wysiewu i wzrostu traw. Zwarta konstrukcja zapewnia wytrzymałość na wysokie obciążenia oraz odporność na odkształcenia pod dużym naciskiem (nawet do 310t/m2). Odporność na obciążenia gwarantuje odpowiednio wykonana podbudowa. Rodzaj podbudowy powinien być określony w projekcie budowlanym. Prawidłowe wyrównanie i utwardzenie warstwy nośnej i wyrównującej daje pewność, iż na drodze nie będą tworzyły się zagłębienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w wyniku niewłaściwego wykonania podbudowy i nieprawidłowego montażu.Przykłady zastosowań: parkingi dla ciężkiego ruchu, parkingi trawiaste/żwirowe, drogi pożarowe, drogi dojazdowe, place manewrowe, ścieżki piesze i rowerowe, campingi, wjazdy na posesję lub do garażu, ścieżki w ogrodzie.

Kod produktu: KRATKA

Eko-Kratka G1

 • Szerokość 500 mm
 • Długość 500 mm
 • Wysokość 40 mm
 • Waga 1045 kg
 • Kolor czarny
 • Wytrzymałość do 310 t/ m^2
 • Auta – powyżej 3,5 tony

Eko-Kratka Czarna

 • Szerokość 500 mm
 • Długość 500 mm
 • Wysokość 40 mm
 • Waga 1,45 kg
 • Kolor czarny
 • Wytrzymałość do 310 t/m^2
 • Auta – powyżej 3,5 tony

Eko-Kratka

 • Szerokość 400 mm
 • Długość 600 mm
 • Wysokość 40 mm
 • Waga 1 kg
 • Kolor zielony
 • Wytrzymałość do 216 t/m^2
 • Auta – do 3,5 tony