Eko-bord BIG

Podstawowe zalety “EKO-BORDU” to: Możliwość swobodnego kształtowania nie prostolinijnych brzegów nawierzchni a zwłaszcza przy stosowaniu kostki typu “starobruk”. “EKO-BORD” przez swą konstrukcję jest optycznie niezauważalnym elementem nawierzchni. Za pomocą “EKO-BORDU” można wytyczyć i ograniczyć dowolny kształt ścieżek żwirowych lub grysowych np. dla pieszych lub rowerów w parkach i terenach zielonych miast, z powodzeniem może być również stosowany jako oddzielenie trawnika od ziemi uprawnej. Bardzo ważną zaletą w/w obrzeża jest jego szybki i łatwy montaż oraz brak konieczności wykonywania wykopów, co znacznie obniża koszt oraz pracochłonność budowy nawierzchni. Jeszcze inną zaletą tego obrzeża jest to iż całkowicie wykonane jest z surowców wtórnych co w dobie coraz większej ilości odpadów nie jest bez znaczenia dla ochrony środowiska naturalnego . Zastosowanie: kamień murowy, granit 15×17, odgradzanie kwietników, nawierzchnie żwirowe i grysowe, kamień polny, trawniki, kora.

Kod produktu: BIG

  • Wysokość 100 mm
  • Długość 1000 mm
  • Szerokość 85 mm
  • Waga 0,8 kg
  • Kolor ciemny grafit