BioChalix – naturalny adsorbent fosforanów 

Długofalowe i efektywne wiązanie fosforanów;
Naturalny i czysto mineralny adsorbent fosforanów o frakcji 2-8 mm;
Do stosowania w każdym rodzaju zbiornika wodnego;
Doskonałe medium filtracyjne do oczek wodnych i stawów kąpielowych;
Idealne podłoże dla bakterii nitryfikacyjnych, porowatość mieszanki dochodząca do 34%;
Sorpcja fosforu dochodząca do 188 g na 1 kg mieszanki;
Sorpcja fosforanów dochodząca do 564 g na 1 kg mieszanki;
Pakowany w wygodne do ułożenia worki w wiadrze 25 L lub luzem w big bagi po 1 m3;
1 m3 mieszanki minerałów waży 870 kg

Kod produktu: 10000-25l; 10001-Big bag 1m3

  • Długofalowe i efektywne wiązanie fosforanów;
  • Naturalny i czysto mineralny adsorbent fosforanów o frakcji 2-8 mm;
  • Do stosowania w każdym rodzaju zbiornika wodnego;
  • Doskonałe medium filtracyjne do oczek wodnych i stawów kąpielowych;
  • Idealne podłoże dla bakterii nitryfikacyjnych, porowatość mieszanki dochodząca do 34%;
  • Sorpcja fosforu dochodząca do 188 g na 1 kg mieszanki;
  • Sorpcja fosforanów dochodząca do 564 g na 1 kg mieszanki;
  • Pakowany w wygodne do ułożenia worki w wiadrze 25 L lub luzem w big bagi po 1 m3;
  • 1 m3 mieszanki minerałów waży 870 kg